Finance

Obrat prodeje

Obrat z prodeje je celková výše výnosů generovaných podnikem během období výpočtu. Koncept je užitečný pro sledování úrovní prodeje na trendové linii v průběhu několika období měření, aby bylo možné zaznamenat smysluplné změny v úrovních aktivity. Období výpočtu je obvykle jeden rok. Výnos zahrnutý v tomto výpočtu pochází z prodeje hotovosti i prodeje kreditu. Měření lze také rozdělit podle prodaných jednotek, geografické oblasti, dceřiné společnosti atd.

Obrat prodeje je omezen na výnosy z operací. Nezahrnuje tedy výnosy z finančních nebo jiných činností, jako jsou úrokové výnosy, zisky z prodeje stálých aktiv nebo příjem plateb souvisejících s pojistnými událostmi.

Výše obratu uznaného podnikem se může lišit v závislosti na tom, zda používá akruální účetní nebo hotovostní bázi. Výnosy se zaznamenávají na akruální bázi, když jsou jednotky dodávány nebo poskytovány služby, zatímco výnosy jsou zaznamenávány na hotovostní bázi, když jsou hotovosti přijímány od zákazníků (což obvykle zpožďuje rozpoznání, s výjimkou případů, kdy existuje záloha).

Společnost může být v pokušení hlásit předpokládaný obrat z prodeje na základě rozšíření historických prodejů. To není moudré, protože výnosy se mohou měnit z různých nepředvídaných důvodů, jako je konkurenční tlak a změny ekonomických podmínek.