Finance

Křížová dotace

Křížová subvencování je praxe financování jednoho produktu se zisky generovanými jiným produktem. To znamená, že jedna skupina zákazníků platí za spotřebu ostatních zákazníků. Například Jeff, George a Harry si objednají jídlo, které stojí 20 $, 25 $, respektive 30 $, a poté jsou za tři jídla na jednu fakturu účtovány 75 $. Pokud každý z nich zaplatí 25 $, Jeff křížově dotuje Harryho na 5 $, protože Jeff platí 25 $ za jídlo, které stojí 20 $, zatímco Harry platí 25 $ za jídlo, které stojí 30 $.