Finance

Příklady kapitálových výdajů

Investiční výdaje se vztahují na výdaje finančních prostředků na aktivum, u něhož se očekává, že bude podniku prospěšné po více než jedno vykazované období. Příklady kapitálových výdajů jsou následující:

 • Budovy (včetně následných nákladů, které prodlužují životnost budovy)

 • Počítačové vybavení

 • Kancelářská technika

 • Nábytek a příslušenství (včetně nákladů na nábytek, který je agregován a zpracován jako jedna jednotka, například jako skupina stolů)

 • Nehmotný majetek (například zakoupená taxislužba nebo patent)

 • Pozemek (včetně nákladů na modernizaci pozemku, například nákladů na zavlažovací systém nebo parkoviště)

 • Strojní zařízení (včetně nákladů potřebných k přepravě zařízení na určené místo a k zamýšlenému použití)

 • Software

 • Vozidla

Výdaj se jinak zaznamená jako výdaj, pokud platí jedno z následujících dvou pravidel:

 • Výdaje jsou na částku nižší, než je stanovený limit kapitalizace podniku. Limit kapitalizace je stanoven, aby společnost neztrácela čas sledováním aktiv, která mají malou hodnotu, jako jsou počítačové klávesnice.

 • Výdaje se vztahují k položce, u které se očekává, že bude plně spotřebována během aktuálního vykazovaného období.