Finance

Základna činnosti

Základna činnosti je měřená činnost, která se používá k alokaci režijních nákladů. Například počet strojních hodin použitých během vykazovaného období je rozumnou aktivitou, která se použije jako základ pro přidělení nákladů na stroj vyrobeným jednotkám. Nebo lze počet pracovních hodin spotřebovaných ve výrobní oblasti použít jako základ pro alokaci nepřímých mzdových nákladů na vyrobené jednotky. Složitější alokační systém může zaměstnávat několik základen aktivit.