Finance

Vzorec čistého příjmu

Vzorec čistého výnosu poskytuje zbytkovou částku zisku nebo ztráty zbývající po odečtení všech nákladů od výnosů. Výsledky tohoto vzorce jsou pečlivě sledovány, protože odhalují, zda je podnik pravděpodobně životaschopnou provozní entitou. Pokud nebude existovat pokračující trend pozitivního čistého příjmu, investoři odprodají své akcie, což povede k dlouhodobému poklesu ceny akcií.

Vzorec čistého příjmu se zobrazuje ve spodní části výkazu zisku a ztráty. Následující tabulka, která stanoví vzorec čistého příjmu, rozpisuje obecné typy výdajů, které se odečítají od výnosů, aby se dosáhlo čistého příjmu: