Finance

Současný poměr

Současný poměr měří schopnost organizace platit své účty v blízké budoucnosti. Jde o běžné měřítko krátkodobé likvidity podniku. Poměr používají analytici k určení, zda by měli do podniku investovat nebo půjčit peníze. Chcete-li vypočítat aktuální poměr, vydělte součet všech krátkodobých aktiv součtem všech krátkodobých závazků. Vzorec je:

Oběžná aktiva ÷ Krátkodobé závazky = Krátkodobý poměr

Dodavatel se například chce dozvědět o finanční situaci Lowry Locomotion. Dodavatel vypočítá aktuální poměr Lowry za poslední tři roky: