Finance

Čisté nákupy

Čisté nákupy jsou definovány jako hrubá částka provedených nákupů, snížená o odpočty za nákupní slevy, výnosy a povolenky. Částka čistých nákupů může být podstatně nižší než částka hrubých nákupů; tento rozdíl lze použít k měření efektivity nákupního oddělení při dosahování snížení cen.