Finance

Upstream fúze

Předcházející fúze zahrnuje sloučení do podstatně větší firmy. Jedním z důvodů, proč tak může malá firma udělat, je to, že může získat přístup k širší produktové řadě, geografickému dosahu, odborným znalostem a administrativním schopnostem větší firmy.

Předcházející fúzi lze také definovat jako fúzi dceřiné společnosti s její mateřskou společností.