Finance

Vnitřní hodnota

Skutečná hodnota měří hodnotu opce na akcie. Je to přebytek reálné hodnoty akcie nad realizační cenou podkladové opce na akcie vynásobený počtem akcií, na které se nástroj převádí. Koncept se používá při rozpoznávání hodnoty vydané opce na akcie.

Příklad vnitřní hodnoty

Luminescence Corporation je soukromá společnost. Vydává konvertibilní dluhový nástroj v hodnotě 5 000 000 USD, který lze za dva roky převést na kmenové akcie společnosti za cenu konverze 12 USD (což je také aktuální reálná hodnota akcií). Ve smlouvě o dluhu je další ustanovení, že cena konverze klesne na 8 $ za 18 měsíců, pokud Luminescence nedokončí počáteční veřejnou nabídku do tohoto data.

Vnitřní hodnota možnosti převodu se vypočítá takto:

(Získané financování ÷ Konečná cena za konverzi) × Rozdíl v cenách za konverzi)

= ($5,000,000 ÷ $8) × ($12 - $8) = $2,500,000

Luminiscence by měla rozpoznat vnitřní hodnotu možnosti převodu, když vydává konvertibilní nástroj.