Finance

Účtování důchodů

Účtování důchodů může být poměrně složité, zejména pokud jde o plány definovaných dávek. V tomto typu plánu poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům po jejich odchodu do důchodu předem stanovené pravidelné platby. Výše této budoucí platby závisí na řadě budoucích událostí, jako jsou odhady délky života zaměstnanců, jak dlouho budou současní zaměstnanci pro společnost nadále pracovat a úroveň platů zaměstnanců těsně před jejich odchodem do důchodu. Účtování plánů definovaných požitků se v zásadě točí kolem odhadu budoucích plateb, které mají být provedeny, a uznání souvisejících nákladů v obdobích, ve kterých zaměstnanci poskytují služby, které je opravňují k přijímání plateb v budoucnu podle podmínek plán.

S plány definovaných výhod je spojena řada nákladů, které se na první pohled mohou jevit jako tajemné. Zde je souhrn příslušných nákladů, které jsou součtem čistých pravidelných nákladů na důchod, které jsou vykázány v každém účetním období: