Finance

Maximální úroveň zásob

Maximální úroveň zásob je nepřekročitelná částka použitá pro plánování zásob. Tato úroveň zásob je založena na výpočtu nákladů na skladování, standardních množství objednávek a rizika zastarání nebo zkázy zásob v průběhu času. Dalším problémem může být přísné omezení skladovacího prostoru, jak tomu může být v případě chlazeného nebo mraženého zboží.

Maximální úroveň zásob má tendenci být poměrně vysoká u maloobjemových a nízkonákladových položek, u nichž je nepravděpodobné, že by zastaraly, jako jsou kování a spojovací materiál. Naopak, maximální úroveň zásob má tendenci být poměrně nízká u velkoobjemových nebo nákladných položek, zejména u těch s krátkou dobou použitelnosti. Maximální úroveň skladování tedy může stačit pouze na několik dní nebo týdnů pro módní oblečení (krátká trvanlivost), počítačové čipy (vysoké náklady) a chladničky (velký objem).