Finance

Neprovozní náklady

Neprovozní náklad je výdaj vzniklý organizaci, který nesouvisí s její hlavní činností. Tyto náklady jsou obvykle uvedeny ve výkazu zisku a ztráty po výsledcích pokračujících operací. Při analýze výsledků podnikání lze tyto náklady odečíst od příjmu a odhadnout maximální potenciální výdělky firmy. Příklady neprovozních nákladů jsou:

  • Úrokový náklad

  • Náklady na deriváty

  • Náklady na urovnání sporu

  • Ztráta z prodeje majetku

  • Zastaralé poplatky za inventář

  • Náklady na restrukturalizaci