Finance

Daň na vstupu

Daň na vstupu je daň zaplacená podnikem za nabyté zboží a služby. Příkladem daně na vstupu je daň z přidané hodnoty. Když pak podnik zdaňuje své zákazníky, považuje se to za daň na výstupu. Podnik zaplatí federálnímu daňovému úřadu rozdíl mezi daní na výstupu a daní na vstupu, pokud je částka kladná, nebo může požádat o vrácení daně, pokud je částka záporná.