Finance

Integrovaný audit

Integrovaný audit zahrnuje jak audit účetních závěrek klienta externím auditorem, tak jeho systém kontrol nad finančním výkaznictvím. Integrovaný audit bude pravděpodobně zahrnovat rozsáhlé prověření kontrol souvisejících se systémy zpracování transakcí společnosti. U větších veřejně vlastněných společností jsou vyžadovány integrované audity. Neobvyklý prvek tohoto typu auditu zahrnuje interní kontroly klienta. Kontrolní audit je požadavek stanovený v článku 404 zákona Sarbanes-Oxley Act. Pokyny k provádění kontrolního auditu vydává Rada pro dohled nad účetnictvím veřejných společností (PCAOB). Auditor musí poskytnout výrok ohledně účinnosti interních kontrol klienta nad jeho finančním výkaznictvím.

Neexistuje požadavek, aby menší veřejné společnosti nebo soukromé společnosti platily za integrovaný audit; místo toho obvykle dávají přednost platit pouze za audit své účetní závěrky. Pokud však společnost předpokládá, že bude prodána nabyvateli, může zaplatit za integrovaný audit; čistý výrok auditora může zvýšit prodejní cenu společnosti, protože naznačuje přítomnost silného systému kontrol.