Finance

Definice návratnosti celkového kapitálu

Návratnost celkového kapitálu měří účinnost, s jakou se investované prostředky používají v podnikání. Porovnává ziskovost organizace s celkovým objemem finančních prostředků do ní investovaných. Tento koncept je nejvhodnější pro firmy, které ve své kapitálové struktuře používají velké množství dluhů. Tyto subjekty využívají pákový efekt k dosažení vysoké návratnosti kapitálu. Abychom zjistili, jak si vedou při využívání všech forem financování, používáme návratnost celkového kapitálu.

Vzorec pro návratnost celkového kapitálu je vydělením zisku před úroky a zdaněním celkovou částkou dluhu a vlastního kapitálu. Výpočet je:

Zisk před úroky a daněmi ÷ (dluh + vlastní kapitál)

= Návratnost celkového kapitálu

Například podnik vygeneroval zisk 150 000 $ před úroky a daněmi. Ke konci sledovaného období má dluh 300 000 USD a vlastní kapitál 700 000 USD. Jeho návratnost celkového kapitálu je:

Zisk 150 000 $ před úroky a zdaněním ÷ (dluh 300 000 $ + vlastní kapitál 700 000 $)

= 15% návratnost celkového kapitálu

Měření lze změnit tak, aby používalo provozní zisk, pokud existují rozptýlené výsledky ziskovosti z financování a dalších činností, které významně zkreslují výsledky. Například může existovat velké množství příjmů založených na derivátech, které maskují provozní ztrátu.