Finance

Kontrola NSF

Šek NSF je šek, který nebyl oceněn bankou subjektu, který šek vystavil, z toho důvodu, že bankovní účet subjektu neobsahuje dostatek finančních prostředků. Tato situace může také nastat, když byl bankovní účet zrušen. NSF je zkratka pro „nedostatek finančních prostředků“.

Subjektu, který se pokouší vyplatit šek NSF, může být jeho bankou účtován poplatek za zpracování. Subjektu vystavujícímu šek NSF bude jeho banka jistě účtovat poplatek. Alternativní situací je, že banka subjektu vydávajícího šek bude šek ctít a poté bude vystavovateli šeku účtovat poplatek za přečerpání. V tomto druhém případě nebude bankovnímu subjektu, který inkasoval šek, účtován poplatek za zpracování, protože prostředky byly zúčtovány.

Podobné podmínky

Kontrola NSF je také známá jako špatná kontrola, odrazená kontrola nebo zneuctěná kontrola.