Finance

Diskreční náklady

Diskreční náklady jsou náklady nebo kapitálové výdaje, které lze v krátkodobém horizontu omezit nebo dokonce vyloučit, aniž by to mělo okamžitý dopad na krátkodobou ziskovost podniku. Vedení může snížit diskreční náklady v případě potíží s peněžními toky nebo v případě, že chce v účetní závěrce uvést vyšší krátkodobé výnosy. Delší období snižování diskrečních nákladů však postupně snižuje kvalitu produktového potrubí společnosti, snižuje povědomí zákazníků, zvyšuje prostoje strojů a může také snížit kvalitu produktu a zvýšit fluktuaci zaměstnanců. Diskreční náklady jsou tedy ve skutečnosti pouze diskreční v krátkodobém, nikoli dlouhodobém horizontu. Příklady diskrečních nákladů jsou:

  • Reklamní

  • Správa budovy

  • Příspěvky

  • Školení zaměstnanců

  • Údržba vybavení

  • Kontrola kvality

  • Výzkum a vývoj

Podobné podmínky

Diskreční náklady se také nazývají spravované náklady nebo diskreční výdaje.