Finance

Přiřazení nákladů

Přiřazení nákladů je alokace nákladů na aktivity nebo objekty, které vyvolaly vznik nákladů. Koncept je velmi využíván v kalkulacích založených na činnostech, kde jsou režijní náklady vysledovány zpět k akcím, které způsobují režijní náklady. Přiřazení nákladů je založeno na jednom nebo více ovladačích nákladů. Například univerzita provozuje vlastní oddělení údržby; náklady na oddělení jsou přiřazeny různým dalším oddělením univerzity na základě jejich spotřeby služeb údržby oddělení.

Přiřazení nákladů se také označuje jako alokace nákladů.