Finance

Úzce držená společnost

Úzce drženou společností je společnost, jejíž akcie většinou drží malá skupina investorů. Rodinné podniky jsou obvykle považovány za úzce držené a jsou obvykle spravovány členy rodiny. Akcie takového subjektu nejsou obvykle veřejně obchodovány.

IRS definuje úzce drženou společnost jako společnost, ve které pět nebo méně investorů vlastní alespoň polovinu všech akcií v oběhu kdykoli během poslední poloviny daňového roku, a která není společností poskytující osobní služby. Příkladem osobních služeb je účetnictví, poradenství a právní praxe.

Může být obtížné získat ocenění akcií tohoto typu subjektu, protože existuje jen málo prodejů akcií, z nichž lze odvodit cenu.