Finance

Nerozdělený zisk

Nerozdělený zisk je zisk společnosti, který nebyl vyplacen investorům ve formě dividend. Rychle rostoucí podnik potřebuje výdělky, aby mohl financovat svůj budoucí růst, a tak si pravděpodobně udrží všechny své výdělky. Naopak společnost s pomalým růstem nepotřebuje interní přebytečnou hotovost, a je tedy pravděpodobnější, že vyplatí velkou část dividend.