Finance

Jednoduchý výnos

Jednoduchý výnos je částka úroku přijatého od emitenta dluhopisu vydělená aktuální tržní cenou přidruženého dluhopisu. Jedná se o zjednodušený výpočet používaný k přiblížení návratnosti investice do dluhopisu.