Finance

Srážková daň

Srážková daň je vládou vyžadovaný odpočet platů, mezd a dividend pro daňovou povinnost fyzických osob. Zadržená částka je poté připsána na daňovou povinnost fyzické osoby. Tento přístup používají vlády k zajištění výběru daní a urychlení příjmu daní.

Tato daň je odečtena v okamžiku, kdy mají být finanční prostředky vyplaceny jednotlivci. Účetní jednotka, která odečte srážkovou daň, ji ve stanovené lhůtě předá příslušnému vládnímu subjektu. Subjekt zadržující srážkovou daň zaznamená částku této daně ve své rozvaze jako závazek, jakmile je zadržen, a závazek zruší, jakmile je zaplacena vládě.