Finance

Spravovaná cena

Správcovská cena je diktována účetní jednotkou, která může potlačit účinky nabídky a poptávky. Vládní regulační komise může například stanovit cenu, za kterou bude zákazníkům účtována elektřina. Podobně může společnost s monopolem na klíčovou surovinu stanovit cenu, která je vyšší, než by trh jinak platil. Nebo ropný kartel stanoví cenu ropy vyšší než cena, kterou by stanovil volně fungující trh. Těmito příklady jsou všechny případy regulovaných cen.

Podávané ceny mohou mít negativní dopady. Například, když místní vláda stanoví kontrolu nájemného, ​​musí si pronajímatel účtovat nájemné nižší než tržní, a tak mají menší sklon udržovat nemovitosti. Podobně, když ropný kartel účtuje mimořádně vysoké ceny, uživatelé reagují hledáním alternativních forem energie. Regulované ceny tedy mají tendenci deformovat trhy a způsobovat neobvyklé chování účastníků.