Finance

Dluhopisy splatné

Splatné dluhopisy je účet pasiv, který obsahuje částku dlužnou majitelům dluhopisů emitentem. Tento účet se obvykle objevuje v rozvaze v sekci dlouhodobých závazků, protože dluhopisy obvykle splatné za více než jeden rok. Pokud jsou splatné do jednoho roku, pak se řádková položka místo toho objeví v sekci aktuální pasiva v rozvaze.

Podmínky splatných dluhopisů jsou obsaženy ve smlouvě o dluhopisu, která stanoví nominální částku dluhopisů, úrokovou sazbu, která má být zaplacena držitelům dluhopisů, zvláštní podmínky splácení a veškeré závazky uložené vydávajícímu subjektu.

Je pravděpodobnější, že účetní jednotce vznikne závazek z dluhopisů, jsou-li dlouhodobé úrokové sazby nízké, takže může dlouhodobě držet nízké náklady na financování. Naopak tato forma financování se méně často používá, když úrokové sazby rostou. Dluhopisy obvykle vydávají větší korporace a vlády.