Finance

Fiduciární fond

Fiduciární fond se ve vládním účetnictví používá k vykazování aktiv svěřených ostatním. Při sestavování účetní závěrky pro svěřenecké fondy se předkládá pomocí zaměření měření ekonomických zdrojů a akruální báze účetnictví. Požadované finanční výkazy pro svěřenecký fond jsou následující:

  • Prohlášení o čisté pozici fiduciáře

  • Výkaz změn ve fiduciární čisté pozici

Klasifikace svěřeneckých fondů zahrnuje následující fondy:

  • Prostředky agentury. Používá se k podávání zpráv o zdrojích držených ve výkonu trestu, kde jsou prostředky přijímány, dočasně investovány a poukazovány dalším stranám.

  • Investiční svěřenecké fondy. Slouží k vykazování externí části fondu investic, který je hlášen sponzorující vládou.

  • Svěřenské fondy pro penzijní připojištění a zaměstnanecké výhody. Slouží k vykazování aktiv svěřených do důchodového pojištění, jiných plánů požitků po skončení pracovního poměru a plánů zaměstnaneckých požitků.

  • Svěřenské fondy pro soukromé účely. Používá se k podávání zpráv o dohodách o důvěře, kde příjemci jsou jednotlivci, soukromé organizace a další vlády.