Finance

Poradenství v oblasti remitencí

Doporučení k úhradě je prohlášení, které je přiloženo k platbě dodavateli, s podrobným popisem, co bylo zaplaceno. Dodavatel používá informace o převodním poukazu k označení neuhrazených pohledávek ve svém účetním systému jako zaplacených. Doporučení k úhradě je často vytištěno jako příloha k platbě šeku. Zahrnuje číslo faktury a částku platby za každou zaplacenou fakturu. Použití tohoto dokumentu lze považovat za osvědčený postup, protože příjemci platby brání v tom, aby musel kontaktovat odesílatele a prodiskutovat, co bylo do platby zahrnuto.

Když podnik provede elektronickou platbu, může přesto vydat avízo o převodu, které je obvykle obsaženo v e-mailu.