Finance

Rozdíl mezi odpisy a kumulovanými odpisy

Odpisový náklad je pravidelný odpisový poplatek, který si podnik účtuje proti svým aktivům v každém vykazovaném období. Kumulované odpisy jsou kumulativní částkou těchto odpisů, které se hromadí od zahájení odpisů u každého aktiva. Následující rozdíly se vztahují na dva koncepty:

  • Odpisy se objeví ve výkazu zisku a ztráty, zatímco kumulované odpisy se objeví v rozvaze.
  • Zůstatek na účtu odpisů je debet, zatímco zůstatek na účtu akumulovaných odpisů je kredit.
  • Odpisy jsou samostatným a nezávislým řádkem ve výkazu zisku a ztráty, zatímco kumulované odpisy jsou spárovány s řádkovou položkou dlouhodobého majetku a kompenzovány.
  • Náklady na odpisy aktiva se zastaví při prodeji aktiva, zatímco akumulované odpisy se při prodeji aktiva stornují.