Finance

Externí auditor

Externí auditor je veřejný účetní, který pro své klienty provádí audity, kontroly a další práce. Externí auditor je nezávislý na všech klientech, a je tedy v dobré pozici k nestrannému hodnocení finančních výkazů a systémů vnitřní kontroly těchto klientů. Výsledné výroky auditora jsou vysoce ceněny členy investiční komunity a věřiteli, kteří potřebují nezávislé posouzení finančních výkazů organizací.

Externí auditoři jsou certifikováni řídícím orgánem, kterým je ve Spojených státech Americký institut certifikovaných veřejných účetních. Jako certifikovaní auditoři prokázali externí auditoři, že mají určitou minimální úroveň školení a zkušeností, a absolvovali zdlouhavou zkoušku. Tito auditoři musí rovněž splňovat požadavky na pravidelné další odborné vzdělávání, aby jejich certifikace byly aktuální.