Finance

Přetížená režie

K nadměrně aplikované režii dochází, když celková částka režijních nákladů továrny přiřazená vyrobeným jednotkám představuje více režijních nákladů, než kolik ve skutečnosti vzniklo v daném období. K tomu obvykle dochází, když podnik používá standardní dlouhodobou režijní sazbu, která je založena na odhadu průměrného množství režijních nákladů továrny, které podnik pravděpodobně získá, a průměrného počtu vyrobených jednotek. V některých obdobích bude buď počet vyrobených jednotek vyšší, než se očekávalo, nebo skutečné režijní náklady továrny budou nižší, než se očekávalo. V těchto situacích bude mít použití standardní režijní sazby za následek nadměrně aplikovanou režii.

Z dlouhodobého hlediska by používání standardní režijní sazby mělo vést k tomu, že v některých měsících dojde k nadměrnému použití režijních nákladů a v některých měsících k nedostatečnému použití. V průměru by se však částka použité režie měla přibližně shodovat se skutečnou částkou vzniklé režie.