Finance

Úpravy překladu

Úpravy překladu jsou ty zápisy do deníku provedené během procesu převodu účetní závěrky účetní jednotky z její funkční měny na vykazovací měnu. Tyto úpravy provádí mateřská společnost, když obdržela účetní závěrku od dceřiné společnosti, která používá jinou měnu, než je měna vykazování mateřské společnosti. Úpravy jsou nutné, aby mateřský podnik mohl sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.