Finance

Ročně

Ročně se jedná o dobu trvání jednoho roku nebo ročně. Termín se běžně používá ve vztahu k částce splatné v intervalech jednoho roku nebo v průběhu roku. Několik příkladů toho, jak se tento výraz používá, je:

  • Roční náklady na údržbu automobilu jsou 4 000 $; od vlastníka vozidla lze tedy očekávat, že za roční období zaplatí náklady na údržbu svého automobilu celkem 4 000 $.

  • Roční hrubý prodej z prodejního území je 5 milionů USD; prodejní pracovníci společnosti tak mohou očekávat, že ročně vygenerují tržby 5 milionů USD, které pocházejí z konkrétního prodejního území.

  • Roční úroková sazba účtovaná na kreditní kartě je 36%; to je odvozeno od 3% měsíční sazby, která je účtována na nezaplacených měsíčních zůstatcích (počítáno jako 3% x 12 měsíců = 36% na nekumulativní bázi).

  • Měsíční časopis účtuje 5 $ za vydání, takže roční částka předplatného je 60 $.