Finance

Zlomový graf

Zlomový graf je graf, který ukazuje úroveň objemu prodeje, při které se celkové náklady rovnají prodeji. Ztráty budou způsobeny pod tímto bodem a zisky budou dosaženy nad tímto bodem. Graf zobrazuje výnosy, fixní náklady a variabilní náklady na svislé ose a objem na vodorovné ose. Graf je užitečný pro zobrazení schopnosti podniku vydělat zisk s jeho stávající strukturou nákladů. Čtenář vidí úroveň prodeje jednotkového objemu potřebnou k dosažení rentability a poté se musí rozhodnout, zda je možné dosáhnout této úrovně prodeje.