Finance

Definice ziskového centra

Ziskové centrum je obchodní jednotka nebo oddělení v organizaci, které generuje výnosy a zisky nebo ztráty. Vedení pečlivě sleduje výsledky ziskových center, protože tyto subjekty jsou hlavními hnacími silami celkových výsledků mateřské společnosti. Vedení obvykle používá výsledky ziskového centra k rozhodnutí, zda jim přidělí další financování, a také, zda odstaví jednotky s nízkým výkonem. Manažer ziskového centra má obvykle pravomoc rozhodovat o tom, jak vydělat příjmy a jaké výdaje vynaložit.

Zisková centra mohou být zahrnuta do vykazování segmentů veřejně vlastněné účetní jednotky. Soukromě držené podniky nemusí tyto informace hlásit jako součást své účetní závěrky.

Dalšími typy vykazujících jednotek v rámci podniku jsou nákladové středisko a investiční středisko. Nákladové středisko odpovídá pouze za své náklady, zatímco investiční středisko odpovídá za návratnost aktiv. Z hlediska úrovně odpovědnosti leží středisko zisku mezi nákladovým střediskem a střediskem odpovědnosti.