Finance

Auditní zakázka

Auditorská zakázka je ujednání, které má auditor s klientem k provedení auditu účetních záznamů a finančních výkazů klienta. Tento termín se obvykle vztahuje na smluvní ujednání mezi oběma stranami, spíše než na celou sadu auditorských úkolů, které bude auditor provádět. K vytvoření závazku se obě strany sejdou, aby projednaly služby, které klient potřebuje. Strany se poté dohodnou na službách, které mají být poskytnuty, spolu s cenou a obdobím, během kterého bude audit proveden. Tyto informace jsou uvedeny v závazkovém dopise, který připraví auditor a zašle klientovi. Pokud klient souhlasí s podmínkami dopisu, osoba k tomu oprávněná podepíše dopis a vrátí kopii auditorovi. Strany tím naznačují, že byla zahájena auditní zakázka. Tento dopis je užitečný pro stanovení očekávání obou stran ujednání.

Termín může také označovat veškerou práci provedenou auditorem pro klienta na základě podmínek závazkového dopisu. V tomto případě zahrnuje auditní zakázka celou škálu auditorských postupů, které lze použít, včetně prověření účetní závěrky klienta a přípravy zprávy o auditu.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found