Finance

Běžné zásoby

Kmenové akcie jsou vlastnickým podílem v korporaci, která umožňuje jejich držitelům hlasovací práva na valných hromadách a příležitost získat dividendy. Pokud společnost dojde k likvidaci, obdrží běžní akcionáři svůj podíl na výnosech z likvidace po zaplacení všech věřitelů a preferovaných akcionářů. Tato nízká úroveň preference likvidace může představovat nebezpečí ztráty prostředků, pokud investor vlastní kmenové akcie podniku, který má finanční potíže. Pokud je však podnik vysoce výnosný, většina výhod plyne pro běžné akcionáře.

V mnoha státech zákon vyžaduje, aby každé akcii kmenových akcií byla přiřazena nominální hodnota. Nominální hodnota je technicky legální cena, pod níž nelze podíl na akci prodat. Ve skutečnosti je nominální hodnota běžně nastavována na minimální možnou částku a podle zákonů o začlenění některých států se dokonce nevyžaduje. Proto je nominální hodnota ve většině případů irelevantní.

Dolarová částka kmenových akcií uznaná podnikem je uvedena v části vlastního kapitálu v rozvaze společnosti. Množství kmenových akcií, které obchodní záznamy rozděluje mezi běžný účet akcií a účet dodatečného splaceného kapitálu; celkový zaznamenaný součet odpovídá ceně, za kterou společnost prodala akcie svým investorům.