Finance

Počáteční zůstatek vlastního kapitálu

Počáteční zůstatek vlastního kapitálu je položka započtení použitá při zadávání zůstatků účtů do účetního softwaru Quickbooks. Tento účet je nutný, pokud existují předchozí zůstatky účtů, které se zpočátku nastavují v Quickbooks. Používá se k vyrovnání ostatních účtů, aby byly účetní knihy vždy vyvážené.

Jakmile je u všech účtů dokončen proces zadávání účtů, porovnejte celkový počáteční kapitál zůstatku se součtem všech počátečních kapitálových účtů uvedených v předchozích zůstatcích účtů. Pokud se zůstatky shodují, bylo počáteční zadání účtů přesné. Pokud ne, zkontrolujte počáteční položku zůstatků účtu a zjistěte, zda došlo k chybě při zadávání dat.

Po zadání všech počátečních zůstatků na účtu se zůstatek na počátečním zůstatkovém akciovém účtu přesune na běžné kapitálové účty, jako jsou běžné akcie a nerozdělený zisk. Od tohoto okamžiku by již neměl být možný přístup k počátečnímu zůstatkovému účtu vlastního kapitálu, což znamená, že přístup k účtu by měl být uzamčen.