Finance

Princip spolehlivosti

Princip spolehlivosti je koncept zaznamenávání pouze těch transakcí v účetním systému, které můžete ověřit pomocí objektivních důkazů. Příklady objektivních důkazů jsou:

  • Potvrzení o nákupu
  • Zrušené kontroly
  • Bankovní výpisy
  • Směnky
  • Zprávy o hodnocení

Zde uvedené příklady jsou dokumenty generované jinými subjekty (zákazníky, dodavateli, odborníky na oceňování a bankami). Jelikož se jedná o třetí strany, považují se dokumenty, které dodají, za objektivní důkaz vyšší hodnoty než dokumenty vytvořené interně.

Princip spolehlivosti je obzvlášť obtížné splnit, když zaznamenáváte rezervu, například rezervu na zastarání zásob, rezervu na výnosy z prodeje nebo rezervu na pochybné účty, protože tyto rezervy jsou v zásadě založeny na mínění. V těchto případech je obzvláště důležité zdůvodnit své kroky podrobnou analýzou důvodů rezervy. Toto často vychází z ověřitelných historických zkušeností s podobnými transakcemi a které očekáváte, že se budou v budoucnu opakovat.

Z praktického hlediska zaznamenávejte pouze ty transakce, u nichž lze rozumně očekávat, že auditor ověří pomocí běžných auditorských postupů.

Podobné podmínky

Princip spolehlivosti je také znám jako princip objektivity.