Finance

Přidělení režie

Přehled přidělení režie

Alokace režijních nákladů je rozdělení nepřímých nákladů na vyrobené zboží. Je to vyžadováno podle pravidel různých účetních rámců. V mnoha podnicích je částka režijních nákladů, která má být přidělena, podstatně větší než přímé náklady na zboží, takže metoda přidělování režijních nákladů může mít určitý význam.

Existují dva typy režijních nákladů, kterými jsou správní režie a výrobní režie. Administrativní režie zahrnuje ty náklady, které se nepodílejí na vývoji nebo výrobě zboží nebo služeb, jako jsou náklady na správu a prodej front office; to je v podstatě veškerá režie, která není zahrnuta ve výrobě režie. Výrobní režie jsou všechny náklady, které továrně vznikají, jiné než přímé náklady.

Musíte přiřadit náklady na výrobní režii všem položkám zásob, které jsou klasifikovány jako rozpracované nebo hotové zboží. Režijní náklady nejsou alokovány na zásoby surovin, protože operace, které vedou k vzniku režijních nákladů, mají dopad pouze na rozpracované a hotové zboží.

Následující položky jsou obvykle zahrnuty do výrobní režie: