Finance

Nákladově efektivní

Transakce je nákladově efektivní, když je dosaženo největšího přínosu za relativně nízkou cenu. Například přidání funkce produktu do designu produktu je nákladově efektivní, pokud je výsledkem zvýšení prodeje, které převyšuje cenu funkce. Koncept se běžně používá při výběru z různých investičních možností.