Finance

Nekontrolovatelné náklady

Nekontrolovatelné náklady jsou náklady, nad nimiž osoba nemá přímou kontrolu. Koncept se nejčastěji vztahuje na vedoucího oddělení, jehož náklady na oddělení zahrnují několik řádkových položek, které není schopen změnit. Příklady nekontrolovatelných nákladů jsou:

  • Náklady na pronájem
  • Přidělení režijních nákladů společnosti
  • Administrativní alokace režijních nákladů
  • Odpisy

Neovládatelné náklady mohou být problémem, když je manažer posuzován na základě výdajů oddělení. Například došlo k plánovanému zvýšení platby nájemného pronajímateli a část těchto výdajů je přidělena oddělení, které zabírá část pronajatého majetku. Zdá se, že manažer tohoto oddělení špatně řídí své výdaje kvůli nárůstu nákladů na nájemné, i když za dohodu o nájemném nebyl odpovědný.