Finance

Náklady na marketing

Náklady na marketing se skládají z nákladů vynaložených na prezentaci zboží a služeb organizace potenciálním zákazníkům. Příklady nákladů, které jsou klasifikovány jako marketingové výdaje, jsou:

  • Reklamní

  • Agenturní poplatky

  • Zákaznické průzkumy

  • Rozvoj reklamy a jiných propagačních akcí

  • Dary zákazníkům

  • Internetová reklama

  • Tištěné materiály a displeje

  • Monitorování a účast na sociálních médiích

  • Sponzorství

Většina výdajů na marketing je účtována do nákladů v daném období, ačkoli některé tištěné materiály a náklady na reklamu lze považovat za předplacené výdaje.