Finance

Definice významné nesprávnosti

Významnou nesprávností jsou informace v účetní závěrce, které jsou dostatečně nesprávné, aby mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí někoho, kdo se na tyto výkazy odvolává. Například významná nesprávnost výnosu by mohla vyvolat rozhodnutí o koupi akcií společnosti, což by způsobilo ztráty pro investora, když bude nesprávnost později opravena a cena akcií poklesne.

Pokud auditor zjistí významnou nesprávnost a vedení ji neopraví, měl by vyhodnotit dopad nesprávnosti na účetní závěrku a rozhodnout, zda je nutné upravit jeho výrok.