Finance

Co jsou to provozní činnosti?

Provozní činnost je klasifikace peněžních toků v rámci výkazu o peněžních tocích. Položky klasifikované v této oblasti představují primární činnost účetní jednotky vytvářející výnosy, takže peněžní toky jsou obecně spojeny s výnosy a náklady. Příklady peněžních toků z provozní činnosti jsou:

 • Hotovostní příjmy z prodeje zboží a služeb

 • Hotovostní příjmy z inkasa pohledávek

 • Peněžní příjmy z vypořádání soudních sporů

 • Hotovostní příjmy z likvidace pojistných událostí

 • Hotovostní doklady o vrácení peněz od dodavatele

 • Hotovostní příjmy od držitelů licence

Příklady peněžních odtoků za provozní činnosti jsou:

 • Hotovostní platby zaměstnancům

 • Hotovostní platby dodavatelům

 • Hotovostní platby pokut

 • Hotovostní platby k urovnání soudních sporů

 • Platby daní v hotovosti

 • Vrácení peněz zákazníkům

 • Hotovostní platby k vypořádání závazků k vyřazení majetku

 • Hotovostní platby úroků věřitelům

 • Hotovostní platby příspěvků

Další dvě klasifikace používané ve výkazu o peněžních tocích jsou investiční činnosti a finanční činnosti. Klasifikace provozních činností je výchozí klasifikací, takže pokud peněžní tok nepatří do žádné z ostatních klasifikací, je zařazen do provozních činností.