Finance

Názor auditora

Výrok auditora je formální prohlášení auditora týkající se účetní závěrky klienta. Existují tři typy auditorských výroků, kterými jsou výrok bez výhrad, výrok s výhradou a záporný výrok. Výrok bez výhrad uvádí, že účetní závěrka věrně odráží finanční výsledky a finanční situaci klienta. Výrok s výhradou naznačuje veškerá omezení rozsahu auditu a může popisovat určité informace, které nebylo možné ověřit. Nepříznivé stanovisko naznačuje významné problémy s finančními výkazy klienta. Dalším možným výsledkem je odmítnutí odpovědnosti, kdy auditor prohlásí, že k finančním výkazům nelze vydat žádný názor kvůli faktorům, jako je absence finančních záznamů nebo nedostatek spolupráce ze strany manažerského týmu klienta.