Finance

Hotovost a hotovostní ekvivalenty

Peníze a peněžní ekvivalenty je řádková položka v rozvaze, která uvádí částku všech peněz nebo jiných aktiv, která lze snadno převést na hotovost. Všechny položky spadající do této definice jsou v rozvaze klasifikovány v kategorii krátkodobých aktiv.

Příklady hotovosti jsou:

 • Mince

 • Měna

 • Hotovost na běžných účtech

 • Hotovost na spořicích účtech

 • Bankovní směnky

 • Peněžní příkazy

 • Drobné výdaje

Příklady peněžních ekvivalentů jsou:

 • Komerční papír

 • Obchodovatelné cenné papíry

 • Fondy peněžního trhu

 • Krátkodobé státní dluhopisy

 • Pokladniční poukázky

Dvěma primárními kritérii pro klasifikaci jako peněžního ekvivalentu jsou to, že aktivum lze snadno převést na známou částku hotovosti a že je tak blízko jeho splatnosti, že existuje zanedbatelné riziko změn hodnoty v důsledku změn úrokových sazeb čas, kdy nastane datum splatnosti. Pokud existuje otázka, zda lze finanční nástroj klasifikovat jako peněžní ekvivalent, poraďte se s auditory společnosti.

Peněžní prostředky a informace o peněžních ekvivalentech analytici někdy používají ve srovnání se současnými závazky společnosti k odhadu schopnosti krátkodobě platit své účty. Taková analýza však může mít nedostatky, pokud existují pohledávky, které lze snadno převést na hotovost během několika dní.