Finance

Jak zapisovat inventář

Odpis zásob zahrnuje zaúčtování části aktiva zásob do nákladů v běžném období. Zásoby se odepisují při ztrátě nebo odcizení zboží nebo při poklesu jeho hodnoty. To by mělo být provedeno najednou, aby účetní závěrka okamžitě odrážela sníženou hodnotu zásob. V opačném případě bude inventární aktivum příliš vysoké, což je pro čtenáře finančních výkazů společnosti zavádějící.

Pokud například widget stojí 100 $ a můžete jej prodat šrotu za 15 $, měli byste si zapsat hodnotu inventáře o 85 $. Existují dva způsoby, jak zapsat inventář. Nejprve, pokud odpisy zásob nejsou významné, odečtou se z účtu obecných nákladů na prodané zboží a z úvěrového inventáře, jak je uvedeno v následující položce: