Finance

Náklady na pronájem vybavení

Náklady na pronájem vybavení je účet, na kterém jsou uloženy roční výdaje spojené s pronájmem různých typů vybavení. Celková částka pro tento účet se může ve výkazu zisku a ztráty zobrazit jako samostatná řádková položka nebo může být agregována s jinými účty do řádkové položky s jiným označením. Zůstatek na účtu je zúčtován na konci každého fiskálního roku.