Finance

Nonissuer transakce

Nonissuer transakce je transakce zahrnující cenný papír, který neprospívá původnímu emitentovi cenného papíru. Tato situace nejčastěji nastává, když investor prodá své podíly jinému investorovi. Nonissuer transakce je vyňata z registračních požadavků Komise pro cenné papíry a burzu.