Finance

Kniha závazků

Kniha závazků obsahuje podrobnosti o všech fakturách přijatých od dodavatelů. Tato účetní kniha se používá jako doplňková účetní kniha, ze které se pravidelně účtují souhrnné informace do hlavní účetní knihy. Vedení oddělené účetní knihy závazků udržuje velké množství podrobných transakcí se závazky v přeplnění hlavní knihy.

Hlavní kniha sleduje konkrétní splatné informace pro každou fakturu, která zahrnuje následující:

  • Číslo faktury

  • Datum faktury

  • Jméno dodavatele

  • Zaplatitelná částka

Zůstatek účtu hlavní knihy pro závazky je porovnán s konečnými účty závazku, aby se zajistilo, že se tyto dva shodují; toto srovnání se provádí jako součást procesu uzávěrky období.