Finance

Poměr sběru

Poměr inkasa je průměrná doba, po kterou jsou pohledávky z obchodních vztahů organizace nevyrovnané. Vzorec pro poměr inkasa je vydělením celkových pohledávek průměrným denním prodejem. Zdlouhavé období, během kterého jsou pohledávky nesplacené, představuje pro prodávajícího zvýšené úvěrové riziko a vyžaduje také větší investici provozního kapitálu k financování podkladového materiálu, který byl prodán. Podnik však může záměrně umožnit dlouhé období inkasa, aby mohl obsluhovat zákazníky s vyšším úvěrovým rizikem, kterým jeho konkurenti nejsou ochotni prodat.

Poměr inkasa je také znám jako průměrné období inkasa.